ข่าวประชาสัมพันธ์

22 กันยายน 2560

การเข้าฝึกอบรม Raychem Termination kit

การเข้าปฎิบัติการ และฝึกอบรม Raychem Termination kit เพื่อขอเอกสาร Certificate Jointer 

เมื่อวันที่ 20-21 กันยายน 2560 ณ.โกดังใหม่ศรีประวัติ บริษัทสกายคอมเมอเชี่ยล จำกัด

การเข้าฝึกอบรม Raychem Termination kit

กลับหน้าข่าวหลัก