สถิติเยี่ยมชมเว็บ 4085
คุณสมบัติ :

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
- สำเร็จเป็นเนติบัณฑิตไทย มีใบอนุญาติว่าความ
- มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
- หากมีประสบการณ์การทำงานด้านกฏหมาย จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
- ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาติขับขี่

E-mail: sky@skycommercial.co.th

คุณสมบัติ :

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบณ์การทางด้านธุรกิจไฟฟ้า (พิจารณาเป็นพิเศษ)
- สามารถใช้งานโปรแกรม MS Office / Autocad
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน อดทน ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
- มีรถยนต์และใบอนุญาตขับขี่
- สามารถออกต่างจังหวัดได้
- มีใจรักการขายและการบริการลูกค้า

E-mail: sky@skycommercial.co.th

คุณสมบัติ :

- วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
- มีประสบณ์การทางด้านธุรกิจไฟฟ้า (พิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน อดทน ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
- มีรถยนต์และใบอนุญาตขับขี่
- สามารถออกต่างจังหวัดได้
- มีใจรักการขายและการบริการลูกค้า

E-mail: sky@skycommercial.co.th

คุณสมบัติ :

- เพศชายอายุไม่เกิน 28 ปี
- จบการศึกษาระดับ ปวช. สาขาไฟฟ้า ขึ้นไป
- มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง
- หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานระบบไฟฟ้า จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

E-mail: sky@skycommercial.co.th
คุณสมบัติ :

- เพศชาย อายุไม่เกิน 22 ปี
- จบการศึกษาระดับ ม.3
- มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง

E-mail: sky@skycommercial.co.th