ข่าวประชาสัมพันธ์

28 ธันวาคม 2560

แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ บริษัท สกายคอมเมอเชี่ยล จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ด้วย บริษัท สกายคอมเมอเชี่ยล จำกัด ดำเนินการย้ายสถานที่ตั้งสำนักงาน  

ทั้งสาขาจรัญสนิทวงศ์และสาขาเจริญนคร  ไปยังสำนักงานแห่งใหม่ โดยเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

 

บริษัท สกายคอมเมอเชี่ยล จำกัด

  เลขที่ 43 หมู่ ตำบลปลายบาง

  อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และในการออกเอกสารประกอบการเบิกจ่าย เช่น ใบแจ้งหนี้ใบเสร็จรับเงิน,  ใบกำกับภาษี  และ/หรือ เอกสารอื่นๆ ขอให้ท่านระบุชื่อและที่อยู่สำนักงานดังกล่าวข้างต้น โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

 

ทั้งนี้ขอขอบคุณที่ให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา

แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ บริษัท สกายคอมเมอเชี่ยล จำกัด (สำนักงานใหญ่)

กลับหน้าข่าวหลัก