สถิติเยี่ยมชมเว็บ 19873
คุณสมบัติ :

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบณ์การทางด้านธุรกิจไฟฟ้า (พิจารณาเป็นพิเศษ)
- สามารถใช้งานโปรแกรม MS Office / Autocad
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน อดทน ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
- มีรถยนต์และใบอนุญาตขับขี่
- สามารถออกต่างจังหวัดได้
- มีใจรักการขายและการบริการลูกค้า

E-mail: sky@skycommercial.co.th

คุณสมบัติ :

- วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
- มีประสบณ์การทางด้านธุรกิจไฟฟ้า (พิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน อดทน ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
- มีรถยนต์และใบอนุญาตขับขี่
- สามารถออกต่างจังหวัดได้
- มีใจรักการขายและการบริการลูกค้า

E-mail: sky@skycommercial.co.th

คุณสมบัติ :

- เพศชาย อายุ 18-30 ปี
- ยกของหนักได้
- มีระเบียบวินัย และความซื่อสัตย์
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน อดทน ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

E-mail: sky@skycommercial.co.th

คุณสมบัติ :

- เพศชาย อายุ 18-35 ปี
- ยกของหนักได้
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน อดทน ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
- สามารถออกต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

E-mail: sky@skycommercial.co.th